Centrum asistované reprodukce: „Život začíná u nás...“

Poskytovaná péče/

CENÍK: DOSTUPNOST LÉČBY JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ

Zákon umožňuje při splnění podmínek hradit léčbu neplodnosti ze zdravotního pojištění. Pojišťovny hradí až 4 IVF cykly za život – pacient, který je pojištěncem se pak podílí pouze na úhradě některých léků, které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny pouze částečně (např. léky na hormonální stimulaci ženy), specifické laboratorní vyšetření či nadstandardní péči.

PODMÍNKY ÚHRADY LÉČBY NEPLODNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

  • věk do 39 let + 364 dnů
  • hrazeny jsou maximálně 4 IVF cykly za život (mimotělní oplodnění)
  • 4. IVF cyklus je hrazen, pokud v prvních dvou případech bylo přeneseno 1 embryo do dělohy ženy
  • do limitu 3, respektive 4 cyklů umělého oplodnění se nezapočítává IUI (zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy)

CENÍK LÉČBY

Ceník pro pojištěnce

Zdravotní pojišťovna hradí pouze část výkonů asistované reprodukce. V tomto ceníku jsou uvedeny částky, které si doplácí pacient v případě úhrady léčby zdravotní pojišťovnou.

IVF

IVF cyklus s použitím vlastních vajíček

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, SPG a příprava spermií, embryotransfer.
(V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, PICSI, kryokonzervace embryí.)

0 Kč
IVF cyklus bez embryotransferu

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, SPG a příprava spermií. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaná hatching).

0 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů vhodných k oplození

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů

0 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

0 Kč
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)

Všech zralých oocytů.

8.000 Kč
Prodloužená kultivace embryí (PK)

Kultivace embryí nad 48 hodin.

6.000 Kč
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok.

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

MINIMÁLNÍ STIMULACE

Minimální stimulace IVF

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů, SPG a příprava spermií, embryotransfer. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, kryokonzervace embryí)

25.000 Kč
Minimální stimulace bez embryotransferu

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů, SPG a příprava spermií. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching)

8.000 Kč
Minimální stimulace bez zisku oocytů vhodných k oplození

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů

4.000 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

0 Kč
Laboratorní nadstandardy (nehrazeny zdravotní pojišťovnou)
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)

Jednoho zralého oocytu.

1.000 Kč
Prodloužená kultivace embryí (PK)

Kultivace embryí nad 48 hodin.

6.000 Kč
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

NATIVNÍ CYKLUS IVF

Nativní cyklus IVF

Konzultace, plán léčby, ultrazvuky, odběr oocytů, SPG, embryotransfer. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, PICSI, kryokonzervace embryí.)

18.000 Kč
Nativní cyklus IVF bez embryostransferu

Konzultace, léčebný plán, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů, SPG a příprava spermií. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching)

6.000 Kč
Nativní cyklus bez zisku oocytu vhodného k oplození

Konzultace, léčebný plán, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů

4.000 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

0 Kč
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)

Jednoho zralého oocytu

1.000 Kč
Prodloužená kultivace embryí (PK)

Kultivace embryí nad 48 hodin.

6.000 Kč
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

LÉČBA DAROVANÝMI OOCYTY

Použití darovaných oocytů

Konzultace, léčebný plán, STD, SPG a příprava spermií, ICSI, prodloužená kultivace, embryotransfer, kompenzace dárkyně (V ceně není kryokonzervace embryí)

47.000 Kč
Laboratorní nadstandardy (nehrazeny zdravotní pojišťovnou)
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

DAROVANÁ EMBRYA

Kryoembryotransfer darovaného embrya

Transfer 1 embrya

30.000 Kč
Kryoembryotranfer darovaných embryí

Transfer 2 embryí

50.000 Kč
Kryoembryotransfer darovaného embrya

Transfer 1 embrya po genetickém testování

40.000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí

Transfer 2 embryí po genetickém testování

70.000 Kč

LÉČBA S VLASTNÍMI ZMRAŽENÝMI VAJÍČKY

Odběr a zamražení vajíček

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, kryokonzervace oocytů (V ceně není STD)

13.000 Kč
IVF s vlastními zamraženými vajíčky

Rozmražení oocytů, SPG a příprava spermií, ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, embryotransfer. (V ceně není kryokonzervace embryí)

0 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

0 Kč
Laboratorní nadstandardy (nehrazeny zdravotní pojišťovnou)
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč

KRYOEMBRYOTRANSFER

Kryoembryotransfer (KET)

9.500 Kč

INTRAUTERINNÍ INSEMINACE

Intrauterinní inseminace (IUI)

Konzultace, ultrazvukové kontroly, SPG, zavedení spermií do dělohy.

0 Kč
Kapacitace vzorku – příprava spermií

Příprava spermií před IUI

1.500 Kč

ANDROLOGIE

Vyšetření spermatu (SPG)
0 Kč
Kryokonzervace spermatu

(V ceně není STD a spermiogram)

0 Kč
Kryokonzervace spermatu mimo pracovní dobu
4.000 Kč
Kryokonzervace spermatu - uchovávání zmražených spermií na 1 rok
2.000 Kč
Použití spermatu dárce
6.000 Kč
TESE/MESA

Chirurgický odběr spermií v celkové anestezii

15.000 Kč
MACS

Magnetická separace spermií

6.700 Kč
Stimulace motility spermií

Médium pro stimulaci nepohyblivých spermií před oplozením

3.000 Kč
DNA fragmentace

Vyšetření poškození DNA u spermií

3.000 Kč

PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ

PGT aneuploidií (PGT-A) a strukturních chromosomálních vad (PGT-SR) metodou NGS

Vyšetření PGT-A/PGT-SR u jednoho embrya

0 Kč
PGT-M metodou karyomapping (vč. PGT-A) - Příprava na karyomapping
0 Kč
PGT-M metodou karyomapping (vč. PGT-A) - Vyšetření jednoho embrya
0 Kč
Provedení biopsie
0 Kč
Genetické vyšetření zmraženého embrya
Rozmražení 1 - 2 embrya, biopsie, PGT, kryokonzervace, uchování na 1 rok
10.000 Kč

Rozmražení každého dalšího embrya, biopsie, PGT, kryokonzervace, uchování na 1 rok

3.000 Kč

OSTATNÍ

Administrace zajištění transportu buněk
1.000 Kč
Vyšetření krevní skupiny
0 Kč
Vyšetření hormonálního profilu
0 Kč
Hysteroskopie operační
0 Kč
Hysteroskopie diagnostická
0 Kč
Přerušení těhotenství
4.100 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska
1.000 Kč
Ultrazvukové vyšetření průchodnosti vejcovodů (Hy – Fo – Sy – Exem Foam)
3.000 Kč
Stanovení ovariální rezervy (AMH)
600 Kč
HPV – DNA diagnostika metodou PCR
0 Kč (35, 45 let)
LBC cytologické vyšetření – stěr genitální, orofaryngeální, anální
700 Kč
LBC cytologie + high risk DNA HPV včetně typizace (16, 18, dalších 12 typů)
1.500 Kč
Preventivní gynekologické vyšetření

vyšetření, kolposkopie, UZ, onk. cytologie

0 Kč
Aplikace intralipidů
800 Kč
Celková anestezie
0 Kč
Relaxační technika v oblasti malé pánve
400 Kč

Ceník pro samoplátce

IVF

IVF cyklus s použitím vlastních vajíček

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, SPG a příprava spermií, embryotransfer.
(V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, PICSI, kryokonzervace embryí.)

38.875 Kč
IVF cyklus bez embryotransferu

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, SPG a příprava spermií. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaná hatching).

17.246 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů vhodných k oplození

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů

9.100 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

2.000 Kč
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)

Všech zralých oocytů.

8.000 Kč
Prodloužená kultivace embryí (PK)

Kultivace embryí nad 48 hodin.

6.000 Kč
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok.

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

MINIMÁLNÍ STIMULACE

Minimální stimulace IVF

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů, SPG a příprava spermií, embryotransfer. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, kryokonzervace embryí)

25.000 Kč
Minimální stimulace bez embryotransferu

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů, SPG a příprava spermií. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching)

8.000 Kč
Minimální stimulace bez zisku oocytů vhodných k oplození

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů

4.000 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

2.000 Kč
Laboratorní nadstandardy (nehrazeny zdravotní pojišťovnou)
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)

Jednoho zralého oocytu.

1.000 Kč
Prodloužená kultivace embryí (PK)

Kultivace embryí nad 48 hodin.

6.000 Kč
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

NATIVNÍ CYKLUS IVF

Nativní cyklus IVF

Konzultace, plán léčby, ultrazvuky, odběr oocytů, SPG, embryotransfer. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, PICSI, kryokonzervace embryí.)

18.000 Kč
Nativní cyklus IVF bez embryostransferu

Konzultace, léčebný plán, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů, SPG a příprava spermií. (V ceně není ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching)

6.000 Kč
Nativní cyklus bez zisku oocytu vhodného k oplození

Konzultace, léčebný plán, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů

4.000 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

2.000 Kč
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)

Jednoho zralého oocytu

1.000 Kč
Prodloužená kultivace embryí (PK)

Kultivace embryí nad 48 hodin.

6.000 Kč
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

LÉČBA DAROVANÝMI OOCYTY

Použití darovaných oocytů

Konzultace, léčebný plán, STD, SPG a příprava spermií, ICSI, prodloužená kultivace, embryotransfer, kompenzace dárkyně (V ceně není kryokonzervace embryí)

110.000 Kč
Laboratorní nadstandardy (nehrazeny zdravotní pojišťovnou)
Asistovaný hatching (AH)

Narušení obalu embrya.

3.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč

DAROVANÁ EMBRYA

Kryoembryotransfer darovaného embrya

Transfer 1 embrya

30.000 Kč
Kryoembryotranfer darovaných embryí

Transfer 2 embryí

50.000 Kč
Kryoembryotransfer darovaného embrya

Transfer 1 embrya po genetickém testování

40.000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí

Transfer 2 embryí po genetickém testování

70.000 Kč

LÉČBA S VLASTNÍMI ZMRAŽENÝMI VAJÍČKY

Odběr a zamražení vajíček

Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, kryokonzervace oocytů (V ceně není STD)

36.500 Kč
IVF s vlastními zamraženými vajíčky

Rozmražení oocytů, SPG a příprava spermií, ICSI, prodloužená kultivace, asistovaný hatching, embryotransfer. (V ceně není kryokonzervace embryí)

35.875 Kč
STD

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

2.000 Kč
Laboratorní nadstandardy (nehrazeny zdravotní pojišťovnou)
Kryokonzervace embryí

1-2 embrya + uchování na 1 rok

6.000 Kč
Kryokonzervace embryí

Každé další embryo.

1.500 Kč
Uchovávání zmražených embryí na 1 rok
2.000 Kč
EmbryoGlue

Médium podporující implantaci embrya

5.000 Kč

KRYOEMBRYOTRANSFER

Kryoembryotransfer (KET)

9.500 Kč

INTRAUTERINNÍ INSEMINACE

Intrauterinní inseminace (IUI)

Konzultace, ultrazvukové kontroly, SPG, zavedení spermií do dělohy.

3.750 Kč
Kapacitace vzorku – příprava spermií

Příprava spermií před IUI

1.500 Kč

ANDROLOGIE

Vyšetření spermatu (SPG)
800 Kč
Kryokonzervace spermatu

(V ceně není STD a spermiogram)

2.000 Kč
Kryokonzervace spermatu mimo pracovní dobu
4.000 Kč
Kryokonzervace spermatu - uchovávání zmražených spermií na 1 rok
2.000 Kč
Použití spermatu dárce
6.000 Kč
TESE/MESA

Chirurgický odběr spermií v celkové anestezii

15.000 Kč
MACS

Magnetická separace spermií

6.700 Kč
Stimulace motility spermií

Médium pro stimulaci nepohyblivých spermií před oplozením

3.000 Kč
DNA fragmentace

Vyšetření poškození DNA u spermií

3.000 Kč

PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ

PGT aneuploidií (PGT-A) a strukturních chromosomálních vad (PGT-SR) metodou NGS

Vyšetření PGT-A/PGT-SR u jednoho embrya

8.000 Kč
PGT-M metodou karyomapping (vč. PGT-A) - Příprava na karyomapping
34.000 Kč
PGT-M metodou karyomapping (vč. PGT-A) - Vyšetření jednoho embrya
10.000 Kč
Provedení biopsie
10.198 Kč
Genetické vyšetření zmraženého embrya
Rozmražení 1 - 2 embrya, biopsie, PGT, kryokonzervace, uchování na 1 rok
10.000 Kč

Rozmražení každého dalšího embrya, biopsie, PGT, kryokonzervace, uchování na 1 rok

3.000 Kč

OSTATNÍ

Administrace zajištění transportu buněk
1.000 Kč
Vyšetření krevní skupiny
250 Kč
Vyšetření hormonálního profilu
800 Kč
Hysteroskopie operační
8.500 Kč
Hysteroskopie diagnostická
6.000 Kč
Přerušení těhotenství
4.100 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska
1.000 Kč
Ultrazvukové vyšetření průchodnosti vejcovodů (Hy – Fo – Sy – Exem Foam)
3.000 Kč
Stanovení ovariální rezervy (AMH)
600 Kč
HPV – DNA diagnostika metodou PCR
1.000 Kč (35, 45 let)
LBC cytologické vyšetření – stěr genitální, orofaryngeální, anální
700 Kč
LBC cytologie + high risk DNA HPV včetně typizace (16, 18, dalších 12 typů)
1.500 Kč
Preventivní gynekologické vyšetření

vyšetření, kolposkopie, UZ, onk. cytologie

1.500 Kč
Aplikace intralipidů
800 Kč
Celková anestezie
2.000 Kč
Relaxační technika v oblasti malé pánve
400 Kč

OBJEDNEJTE SE NA ÚVODNÍ KONZULTACI

Náš lékař vám připraví léčebný plán a kalkulaci přesně pro vás

Jsme smluvním partnerem hlavních zdravotních pojišťoven v ČR.