Naši lékaři poskytují profesionální péči v oblasti gynekologie podle doporučených postupů ČGPS (České gynekologické a porodnické společnosti). Poradíme Vám při řešení gynekologických problémů, v otázkách plánovaného rodičovství, oblasti reprodukčního zdraví i s výběrem vhodné antikoncepce.

Gynekologická péče a preventivní prohlídky

Komplexní péče o těhotné a prenatální péče

Speciální procedury

Gynekologická péče v případě akutních stavů

Gynekologické zákroky

Zákrokový sál naší kliniky je denně využíván k provádění drobných gynekologických zákroků v režimu jednodenní lůžkové péče. Zákroky jsou dle indikace prováděny v celkové anestezii, v analgosedaci nebo bez anestezie, dle potřeby a doporučení lékaře a dle požadavku pacientky. Po zákrocích jsou pacientkám sledovány vitální funkce, a v případě normálních hodnot jsou propuštěny domů. Současně je jim předán kontakt na horkou linku, kde mohou v případě akutních potíží konzultovat svůj stav s lékařem kdykoliv během dne.

Na našem pracovišti jsou prováděny tyto zákroky a vyšetření:

Diagnostická hysteroskopie

Kyretáž hrdla a těla děložního

Revize dutiny děložní

Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru

Test průchodnosti vejcovodů – HyCoSy

Punkce ovariální cysty

Den otevřených dveří

30. 3. 2023   16:00 – 18:30

  • 16:00 – 17:00

Přednášky o možnostech léčby a laboratorních metodách v IVF

  • 17:00 – 18:30 

Prohlídka prostor a možnost absolvovat první konzultaci s lékařem