Diagnostika

Ultrazvukové vyšetření

Zobrazuje tvar a velikost dělohy a výšku děložní sliznice. Sleduje růst folikulů na vaječnících v různých fázích cyklu, přítomnost cyst a patologických útvarů v malé pánvi.

Vyšetření hladiny hormonů

Toto vyšetření se provádí z krevního odběru a podává informace o stavu vaječníků a jejich schopnosti uvolnit zralá vajíčka. Odběr krve se provádí druhý až čtvrtý den menstruačního cyklu. Vyšetřují se hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH). Lze stanovit i hladinu Anti-Mülleriánského hormonu (AMH), který rovněž informuje o zásobě vajíček. Standardní součástí hormonálního vyšetření je i stanovení hladiny prolaktinu (PRL) a hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH).

Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Ambulantní vyšetření průchodnosti vejcovodů a tvaru dělohy

HyCoSy (z anglického Hysterosalpingo Contrast Sonography) je vyšetření průchodnosti vejcovodů ultrazvukem za využití kontrastní látky. Oproti hysterosalpingografii (HSG – rentgenové vyšetření) má tu výhodu, že pacientka není během vyšetření vystavena radiaci a je lépe snášeno.

Endoskopické vyšetřovací metody

Diagnostická hysteroskopie

Hysteroskopie je endoskopické vyšetření dutiny děložní, které zobrazuje anatomické poměry v dutině děložní a při kterém lékař odebírá vzorek sliznice děložní na histologické vyšetření. Vyšetření se provádí při podezření na polyp, srůsty v děloze, při nepravidelném krvácení nebo při opakovaném neúspěchu IVF.

Diagnostická laparoskopie

Operační výkon, který není prováděn v našem zařízení, ale je možnost toto vyšetření objednat v jednom z našich partnerských zdravotních zařízeních. Slouží k podrobnému vyšetření pánevní dutiny. Muže být současně proveden test průchodnosti vejcovodů, ošetření cyst nebo např. srůstů.

Spermiogram

Spermiogram je laboratorní vyšetření kvality spermií. Hodnotí se objem ejakulátu, počet spermií, jejich pohyblivost a morfologie (tvar hlaviček, krčků a bičíků). Vzorek spermatu se získává v odběrové místnosti na naší klinice. Po předchozí domluvě je možné přinést vzorek spermatu z domu. Pokud má být hodnocení spermiogramu reprezentativní, mělo by být provedeno po 2–3 dnech pohlavní abstinence.

Jaký je postup při špatných výsledcích spermiogramu?

Pokud analýza spermatu prokáže abnormalitu, je vhodné vyšetření opakovat s odstupem dvou až tří měsíců. Toto doporučení vychází z doby trvání spermatogeneze – vývoje spermií, která trvá cca 75 dní. Důležité je si uvědomit, že spermiogram nelze vyhodnotit z jednoho odběru. Spermatogeneze je dynamický a proměnlivý proces, který je ovlivňován celou řadou faktorů (akutní onemocnění, změny v životním stylu, změny prostředí atp.). Pokud chcete mít reálný obraz o Vaší spermatogenezi, doporučujeme nechat si provést toto vyšetření dvakrát po sobě, vždy s odstupem dvou až tří měsíců.

Fragmentace DNA u spermií

Pro úspěšné oplození vajíčka je jednou z podmínek nepoškozená jaderná DNA, která je uložena v hlavičce spermie. Fragmentace DNA je popisována jako zlom jednoho nebo obou vláken DNA. V případě takového poškození genetické informace spermie může být narušen vývoj embryí, což může být přímou příčinou selhání léčby neplodnosti nebo opakovaných samovolných potratů. Vyšetření fragmentace DNA spermií je tak důležitou diagnostickou metodou asistované reprodukce při opakovaně neúspěšné léčbě neplodných párů.

V kvalitním ejakulátu je méně než 15 % spermií s fragmentovanou DNA. Mírně zvýšená hodnota je 15–30 % a vysoká pak více než 30 % spermií s fragmentovanou DNA. U takových výsledků doporučujeme pacientům zvolit pro IVF separační metodu MACS (magnetická separace poškozených spermií) pro přípravu spermií před oplozením vajíček.

Léčba neplodnosti

IUI

INTRAUTERINNÍ INSEMINACE

IVF

MIMOTĚLNÍ OPLODNĚNÍ S VLASTNÍMI VAJÍČKY

DIVF

IVF LÉČBA DAROVANÝMI VAJÍČKY

KET (KRYOEMBRYOTRANSFER)

TRANSFER EMBRYÍ ZAMRAŽENÝCH PŘI PŘEDCHOZÍ LÉČBĚ

Speciální laboratorní metody

METODY OPLOZENÍ

PGT

EMBRYOGLUE

KRYOKONZERVACE

PRODLOUŽENÁ KULTIVACE

TIME-LAPSE

SPERM MOBIL

Další poskytované péče

Genetické poradenství

Lékařská genetika se zabývá diagnózou a prevencí chorob s dědičnou složkou. Zaměřujeme se hlavně na onemocnění a stavy ovlivňující plodnost a vedoucí k vrozeným vadám. Při genetické konzultaci věnujeme pozornost také výskytu dědičných smyslových vad a nádorových onemocnění v rodině.

Indikace genetického vyšetření:
 • Vrozená vada nebo onemocnění s možnou dědičnou složkou v rodině.
 • Narození dítěte s vrozenou vadou.
 • Neplodnost, opakované spontánní potraty, porod mrtvého dítěte.
 • Plánování těhotenství po onkologické léčbě.
 • Opakovaný nebo častý výskyt nádorových onemocnění v rodině.
Jak genetická konzultace probíhá?

V rámci konzultace lékař (klinický genetik) zjišťuje podrobnosti o zdravotním stavu pacienta a členů jeho rodiny (anamnéza), na jejichž základě vytvoří třígenerační rodokmen rodiny (genealogie), zhodnotí výsledky cytogenetického vyšetření chromozomů a molekulárně genetického vyšetření (vrozené změny – mutace genů) a doporučí další postup při genetickém vyšetřování, je-li na základě výsledků potřeba.

Imunologické vyšetření

Cílem imunologického vyšetření v reprodukční medicíně je diagnostikovat možnou příčinu imunologické nerovnováhy. Laboratorní testy mohou odhalit změny jak v protilátkové, tak buněčné imunitě. O návrhu potřebné léčby je vždy vhodné se poradit s odborníkem na reprodukční imunologii.

Kdy se imunologické vyšetření provádí?
 • U páru s nevysvětlitelnou příčinnou neplodnosti.
 • U žen po opakovaných potratech.
 • U párů s opakovaným neúspěchem IVF.
 • U párů s diagnostikovanou poruchou imunity – při známém autoimunitním onemocnění.

Nejčastější dotazy

 • Proč si vybrat IVF Clinic?

  Na naší klinice se vždy snažíme o to, aby byli naši pacienti spokojení. Naši erudovaní lékaři Vám navrhnou tu nejlepší léčbu v návaznosti na Vaši anamnézu a provedou Vás celým následným procesem. Vždy se Vám bude věnovat příjemný kolektiv sester a porodních asistentek.

 • Je první konzultace zpoplatněna?

  První konzultace, i každá další, je zdarma, proto neváhejte a objednejte se, naši lékaři se na Vás budou těšit.

 • Potřebuji k první návštěvě doporučení svého gynekologa nebo jiného lékaře?

  Doporučení gynekologa nebo jiného lékaře není nutností. Pokud jste ale u svého lékaře podstoupili relevantní vyšetření, přineste jejich výsledky s sebou.

 • Mohu přijít na první konzultaci sama/sám, nebo musím s partnerem?

  Ideální je, aby se první konzultace zúčastnili oba dva partneři, nicméně není to podmínkou, proto neváhejte a přijďte i sama/sám.

 • Jaký je věkový limit pro léčbu?

  Dle platné legislativy České republiky v den embryotransferu, případně inseminace, nesmí být žena starší 48 let + 364 dní. Po dovršení 49. roku věku již nelze léčbu provést.

 • Je léčba IVF hrazena pojišťovnou?

  • Zdravotní péči poskytovanou v souvislosti s léčbou neplodnosti hradí pojišťovny ženám ve věku od 22 do 39 let, ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů od 18 let. Pojišťovna proplácí ženě tři cykly umělého oplodnění. V případě, že bylo v prvních dvou cyklech transferováno pouze jedno embryo, má žena nárok na cyklus čtvrtý.
  • Pojišťovna hradí pacientce ultrazvuková a krevní vyšetření, odběr oocytů v celkové anestezii a přenos embrya 3. dne. Nadstandardní
   laboratorní metody nejsou pojišťovnou hrazeny (např. ISCI, prodloužená kultivace embryí, atp.) Doplatek na stimulační léky se liší dle naplánovaného protokolu.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Vážení pacienti,

kvůli technickým problémům momentálně nejsme schopni odbavovat emailové komunikace. Prosím, využijte telefon +420 588 884 180. V případě akutních problémů zavolejte na horkou linku +420 725 666 111.

Na nápravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

IVF Clinic Olomouc