Lékaři

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
Vedoucí lékař
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. je vedoucím lékařem IVF Clinic, kde působí od roku 2012. Je absolventem lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci – obor všeobecné lékařství. Má atestaci z reprodukční medicíny a je držitelem atestace I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získal například jako IVF specialista na reprodukční klinice Reprofit International či v Unica Brno. Absolvoval zahraniční stáže v Cambridge ve Velké Británii a ve španělské Orense. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 odborných článků, předsedou výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a členem ESHRE.
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. je vedoucím lékařem IVF Clinic, kde působí od roku 2012. Je absolventem lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci – obor všeobecné lékařství. Má atestaci z reprodukční medicíny a je držitelem atestace I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získal například jako IVF specialista na reprodukční klinice Reprofit International či v Unica Brno. Absolvoval zahraniční stáže v Cambridge ve Velké Británii a ve španělské Orense. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 odborných článků, předsedou výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a členem ESHRE.
MUDr. Petr Vrublovský
Zástupce vedoucího lékaře
MUDr. Petr Vrublovský vystudoval lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2013 získal certifikát Základního kmene v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 2015 mu byla udělena evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Své zkušenosti získal na gynekologicko–porodnickém oddělení nemocnice ve Šternberku (kde stále působí), a dále také na klinice G-CENTRUM Olomouc. Je členem ČLS J. E. Purkyně, ČGPS ČLS sekce asistované reprodukce a členem České lékařské komory.
MUDr. Petr Vrublovský vystudoval lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2013 získal certifikát Základního kmene v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 2015 mu byla udělena evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Své zkušenosti získal na gynekologicko–porodnickém oddělení nemocnice ve Šternberku (kde stále působí), a dále také na klinice G-CENTRUM Olomouc. Je členem ČLS J. E. Purkyně, ČGPS ČLS sekce asistované reprodukce a členem České lékařské komory.
MUDr. Veronika Kučerová
Lékařka
MUDr. Veronika Kučerová vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. V roce 2016 získala atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. K jejím předchozím zkušenostem patří působení na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Šternberk, kde ji stále můžete potkat. Je členkou České lékařské komory a dalších odborných organizací.
MUDr. Veronika Kučerová vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. V roce 2016 získala atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. K jejím předchozím zkušenostem patří působení na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Šternberk, kde ji stále můžete potkat. Je členkou České lékařské komory a dalších odborných organizací.
MUDr. Olga Koutná
Lékařka
MUDr. Olga Koutná vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Bohumín a na klinice Fertimed. Má specializaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ČGPS ČLS a České lékařské komory.
MUDr. Olga Koutná vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Bohumín a na klinice Fertimed. Má specializaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ČGPS ČLS a České lékařské komory.
MUDr. Veronika Klát Lattová, Ph.D.
Lékařka
MUDr. Veronika Lattová, Ph.D. je lékařkou IVF Clinic od roku 2020. Vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2011 získala atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2019 obhájila doktorandský titul a v roce 2021 atestovala v oboru Reprodukční medicína. Své profesní zkušenosti získala na gynekologicko-porodnických odděleních ve Fakultní nemocnici Ostrava a Fakultní nemocnici Olomouc. Pracuje i jako lékařka v ambulanci Amgynola.
MUDr. Veronika Lattová, Ph.D. je lékařkou IVF Clinic od roku 2020. Vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2011 získala atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2019 obhájila doktorandský titul a v roce 2021 atestovala v oboru Reprodukční medicína. Své profesní zkušenosti získala na gynekologicko-porodnických odděleních ve Fakultní nemocnici Ostrava a Fakultní nemocnici Olomouc. Pracuje i jako lékařka v ambulanci Amgynola.
MUDr. Barbora Knittlová
Lékařka
MUDr. Barbora Knittlová úspěšně ukončila studium na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2014. Po studiích nastoupila do Nemocnice Přerov, kde ji můžete potkávat dodnes. Vyučuje také na Střední a vyšší odborné zdravotnické škole Emanuela Pöttiga. V roce 2016 získala základní kmen gynekologicko-porodnický a je členkou České lékařské komory.
MUDr. Barbora Knittlová úspěšně ukončila studium na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2014. Po studiích nastoupila do Nemocnice Přerov, kde ji můžete potkávat dodnes. Vyučuje také na Střední a vyšší odborné zdravotnické škole Emanuela Pöttiga. V roce 2016 získala základní kmen gynekologicko-porodnický a je členkou České lékařské komory.
MUDr. Barbora Knittlová
MUDr. Matúš Ludvik
MUDr. Matúš Ludvik
Lékař
MUDr. Matúš Ludvik vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po dokončení studií nastoupil do Nemocnice Šumperk jako sekundární lékař porodnicko-gynekologického oddělení. V roce 2021 získal základní kmen gynekologicko-porodnický a v současné době působí také v Nemocnici Šternberk a v Prenatálním centru U.S.G. Pol v Olomouci. Je členem České lékařské komory.
MUDr. Matúš Ludvik vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po dokončení studií nastoupil do Nemocnice Šumperk jako sekundární lékař porodnicko-gynekologického oddělení. V roce 2021 získal základní kmen gynekologicko-porodnický a v současné době působí také v Nemocnici Šternberk a v Prenatálním centru U.S.G. Pol v Olomouci. Je členem České lékařské komory.
MUDr. Ivana Marková, Ph.D.
Lékař genetik
MUDr. Ivana Marková, Ph.D. v roce 2000 úspěšně ukončila studium lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2003 atestovala z oboru Gynekologie a porodnictví a v roce 2008 pak z oboru Lékařská genetika. V roce 2010 získala titul Ph.D., také na LF UPOL. Kromě naší kliniky pracuje v olomouckém G-centru. Je členkou České lékařské komory.
MUDr. Ivana Marková, Ph.D. v roce 2000 úspěšně ukončila studium lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2003 atestovala z oboru Gynekologie a porodnictví a v roce 2008 pak z oboru Lékařská genetika. V roce 2010 získala titul Ph.D., také na LF UPOL. Kromě naší kliniky pracuje v olomouckém G-centru. Je členkou České lékařské komory.
MUDr. Ivana Marková, Ph.D.

Embryologové a andrologové

Ing. Andrea Nesvadbová
Vedoucí laboratoří
Ing. Andrea Nesvadbová je vedoucí embryologické a andrologické laboratoře. V IVF Clinic působí od roku 2012. Vystudovala CZU v Praze. Absolvovala specializační studium obor klinická biochemie a sexuologie. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost klinický embryolog. Svou praxi získala ve Fakultní porodnici v Brně, dále v sanatoriu Helios a na klinice Reprofit International. Je členkou výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE) a European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
Ing. Andrea Nesvadbová je vedoucí embryologické a andrologické laboratoře. V IVF Clinic působí od roku 2012. Vystudovala CZU v Praze. Absolvovala specializační studium obor klinická biochemie a sexuologie. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost klinický embryolog. Svou praxi získala ve Fakultní porodnici v Brně, dále v sanatoriu Helios a na klinice Reprofit International. Je členkou výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE) a European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
Ing. Eva Hynečková
embryolog & androlog
RNDr. Monika Halatová
embryolog & androlog
Mgr. Veronika Hoduláková
embryolog & androlog
Mgr. Kateřina Škarabellová
embryolog & androlog
Mgr. Tereza Škývarová
embryolog & androlog
Mgr. Eliška Krampolová
androlog
Mgr. Jana Holubová
androlog

Všeobecné sestry

Helena Mogrovics
Vrchní sestra
Helena Mogrovics je vrchní sestrou IVF Clinic od roku 2012. Své zkušenosti získala ve Fakultní nemocnici Olomouc na 3. interní klinice JIP a jako sestra v gynekologické ambulanci G-centra a genetické ambulanci U.S.G.POL. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Olomouci – obor Všeobecná sestra. Dále absolvovala specializační pomaturitní studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Helena Mogrovics je vrchní sestrou IVF Clinic od roku 2012. Své zkušenosti získala ve Fakultní nemocnici Olomouc na 3. interní klinice JIP a jako sestra v gynekologické ambulanci G-centra a genetické ambulanci U.S.G.POL. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Olomouci – obor Všeobecná sestra. Dále absolvovala specializační pomaturitní studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Kateřina Spurná
Všeobecná sestra
Hana Halířová, DiS.
Všeobecná sestra
Mgr. Helena Klechová
Všeobecná sestra
Nikola Davidová
Všeobecná sestra
Anna Páleníková
Všeobecná sestra
Veronika Opluštilová, DiS.
Všeobecná sestra
Bc. Pavlína Jurenová
Všeobecná sestra
Mgr. Hana Fiedlerová
Všeobecná sestra

Porodní asistentky

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
porodní asistentka
Lucie Šmotková, Dis.
porodní asistentka
Mgr. Veronika Nováková
porodní asistentka
Mgr. Kateřina Janoušková
porodní asistentka
Mgr. Lenka Witová
porodní asistentka
Mgr. Renata Hrubá, Ph.D.
porodní asistentka

Administrativní oddělení

Ing. Tereza Chládková, MSc.
provozní ředitelka
Martina Slezáková, DiS
Admin
Bc. Martina Menšíková
Admin
Jana Jurenová
Jana Jurenová
Asistentka provozu

IVF koordinátorky

Iveta Synková
IVF koordinátorka a všeobecná sestra
Marta Brucciani
IVF koordinátorka

Vážení pacienti,

kvůli technickým problémům momentálně nejsme schopni odbavovat emailové komunikace. Prosím, využijte telefon +420 588 884 180. V případě akutních problémů zavolejte na horkou linku +420 725 666 111.

Na nápravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

IVF Clinic Olomouc